Movibio s.r.o. - Kamerové, zabezpečovací systémy, příslušenství, síťové prvky


Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.movibio.cz, jehož provozovatelem je společnost MOVIBIO s.r.o. IČO 28624319, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44714.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Před objednáním zboží z internetového obchodu je kupující povinen se seznámit s obchodními, dodacími a reklamačními podmínkami.

Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že si podmínky přečetl a souhlasí s nimi.

Kupní smlouva vzniká zasláním potvrzení závazné objednávky prodávajícího kupujícímu. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží.

Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Elektronická zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

II. Platba a dodání zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Zboží je dodáváno zákazníkovi prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky.

Poštovné pro zásilky do 5kg a hodnoty do 50 000 Kč činí 120Kč včetně DPH. U zásilek o větší hmotnosti nebo vyšší ceně je poštovné účtováno individuálně dle tarifů České pošty.

Dále je možno si zboží vyzvednout osobně v sídle firmy na adrese Zahradní 132, Bochoř.

Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

Pokud je zboží skladem, obvyklá doba doručení je do 48 hodin, při objednání do 15:00 hodiny jsme schopni zboží doručovat do 24 hodin.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností neneseme zodpovědnost.

Máte-li zájem zaslat zboží do zahraničí, prosím, kontaktujte nás na info@movibio.cz.

Možnosti platby jsou následující:

Má-li být platba provedena na základě faktury, je kupující povinen uhradit prodávajícímu platbu za zboží do 14 dnů od vystavení faktury, pokud není na faktuře uvedeno jinak. Prodávající je v případě prodlení úhrady oprávněn vymáhat od kupujícího smluvní pokutu 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení v prvním měsíci, následně 0,5% za každý následující den. Pokud není zboží uhrazeno ani po písemné urgenci, je prodávající oprávněn vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

III. Ochrana osobních údajů

Registrací a potvrzením objednávky kupující poskytuje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (např. přepravci) a to pouze v nutném rozsahu. Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo zasílat na poskytnutý e-mail informace o novinkách.

IV. Záruka a reklamace

Záruka na moduly a snímače otisku prstu je 12 měsíců. Záruka na ostatní zboží je 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady vzniklé nešetrným nebo nesprávným používáním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením či nevhodným skladováním výrobku. Reklamaci je možné uplatnit emailem, poštou nebo osobně. K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kupní doklad (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o tyto případy, má kupující právo v souladu se zákonem č.367/2000 Sb. od kupní smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno provedením nákupu jako fyzická osoba – spotřebitel, není jej možno využít při nákupu s uvedením IČO.

V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené, nerozbalené se všemi etiketami od výrobce, s kompletním příslušenstvím a doklady, které byly se zbožím zaslány.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do 14 dnů od převzetí vráceného zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě nesplnění některé z podmínek nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas. O takové situaci je zákazník vyrozuměn neprodleně e-mailem či telefonicky.

VII. Kontakt na provozovatele

MOVIBIO s.r.o.
Zahradní 132
751 08 Bochoř
IČO: 28624319
DIČ: CZ28624319
E-mail: info@movibio.cz
Provozovatel je plátcem DPH.

videotec
suprema
Sunell
movitec
guetebruck
exacq
Davantis

Společnost


MOVIBIO s.r.o.
Zahradní 132,
751 08 Bochoř
Česká Republika

IČ: 286 24 319
DIČ: CZ 286 24 319

oddíl C, vložka 44714, krajský soud v Ostravě,
pobočka v Olomouci

Copyright (c) 2020 movibio.cz, design a kód wedipa.com